Nabízím Vám

 • Technický dozor investora
 • Stavební dozor
 • Rozpočtový management
 • Asistence při přípravě stavby
 • Návrhy interiérů a exteriérů – novostavby i rekonstrukce
 • Konzultaci a poradenství při výběru stavební firmy.
 • Kontrolu nabídek a vedení výběrového řízení před uzavřením smlouvy.
 • Účast při jednání s firmami, popř. návštěvy referenčních staveb, oslovených stav. firem.
 • Asistenci při kompletování smluv.
 • Zastupování investora při jednání s firmou, která realizaci stavby provádí.
 • Dodržování podmínek stavebního povolení po dobu výstavby.
 • Účast při předání staveniště.
 • Vedení kontrolních dnů.
 • Kontrolu provádění stavby, včetně přebírání dokončených celků.
 • Kontrolu fakturace vč. evidence víceprací a odpočtů.
 • Kontrolu dodržování harmonogramu prováděných prací.Kontrolu vedení dokumentů stavby.
 • Fotodokumentaci jednotlivých etap provádění stavby.
 • Kontrolu dodržování smluvních podmínek po celou dobu stavby.
 • Kontrolu kvality veškerých prováděných prací vč. dodržování technologických postupů a norem.
 • Kontrolu stavby před předáním, včetně sepsání vad a nedodělků.
 • Účast při předání dokončené stavby.Účast a zastupování investora při kolaudačním řízení.
 • Kontrolu odstranění případných reklamačních závad.

O mně

 • Více než 13 let zkušeností s vedením realizace staveb
 • Znalosti nabyté z rozpočtování mnoha desítek objektů
 • Rozsáhlá praxe v řízení ekonomiky staveb na místě jednatele společnosti a majitele firmy
 • Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Ceník

 • Cena za stavební dozor je vždy kalkulována na jednotlivý projekt podle rozsahu požadovaných služeb.
 • V případě technického dozoru ucelené zakázky cca 1,5 – 2 % z rozpočtu stavby
 • V případě technického dozoru a kontroly financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr prostavěnosti, prostavěnosti dle rozpočtu, kontrola více-a méněprací) cca 2,5 – 3,5 % z rozpočtu stavby.
 • Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 500,- Kč až 650,- Kč, dle složitosti a časové náročnosti kontrol dané zakázky.

Výše uvedené ceny jsou orientační, na konkrétní zakázku lze vždy cenu dohodnout inviduálně dle objemu nebo časové náročnosti. Veškeré režie, cestovní náklady a ostatní náklady jsou již započítané v ceně. Vypracování cenové nabídky na vámi požadované služby je zdarma.

logo-ckait-new