Climatizer Plus

  • Velmi dobré tepelně izolační parametry izolace (λD = 0,038 W/m.K)
  • Významné zlepšení akustiky stavby
  • Vysoká hodnota měrné tepelné kapacity materiálu (Cd = 2020 J/kg.K)
  • Zlepšení akumulačních vlastností a snížení teploty prostor v létě
  • Nízký difusní odpor, umožňující konstrukce s difusně otevřenou skladbou
  • Dokonalé vyplnění všech detailů stavby a instalace bez prořezů
  • Bez rizika tepelných mostů a spárového proudění vzduchu
  • Dobré protipožární parametry a odolnost vůči houbám a plísním
  • Libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 4 do 60 cm
  • Ekologicky šetrný výrobek (známka propůjčena již v roce 1994)

Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus®

Celulózová izolace Climatizer Plus® se vyrábí na základě původní kanadské licence již od roku 1991. Díky jedinečné technologii výroby má Climatizer Plus® vynikající parametry v oblasti tepelné a zvukové izolace. K přednostem patří také dlouhá životnost izolačního materiálu a záruka odborného provedení vlastní aplikace.

Climatizer Plus® je velmi jednoduchá a rychlá. Provádí se tzv. zafoukáváním do dutin mezi stěnami, do střech a jako foukaná izolace stropu. Foukaná tepelná izolace znamenázateplení, kde cena není jedinou výhodou. Jemná celulózová vlákna proniknou při aplikaci velmi snadno i do těch nejmenších koutů a štěrbin, kam se žádný jiný izolační materiál nedostane. Vlákna jsou stejnoměrně nafoukána na všechna místa bez mezer a spár. Díky kompaktnosti izolační vrstvy nemusí mít uživatel obavu z výskytu tepelných mostů, což není u izolantů v deskové podobě prakticky dosažitelné.

  

V praxi je Climatizer Plus® využíván pro zateplení vodorovných ploch jako jsou stropy nebo půdní prostory, kde lze materiál většinou ihned aplikovat s minimálními nároky na stavební přípravu. Rychlá je také izolace pultových nebo šikmých střech. Velmi zajímavá je aplikace izolačního materiálu Climatizer Plus® do odvětrávaných dvouplášťových střech panelových domů. Doplnění izolačního materiálu metodou zafoukání je nejsnazší cestou, jak tyto střechy zrekonstruovat.Funkce izolace tohoto materiálu je založena na oddělení vzduchu bez pohybu v mikroprostorách mezi vlákny a dokonalém přilnutí vláknité hmoty k ostatním částem konstrukce. V kombinaci s membránami regulujícími difuzi vodních par konstrukcemi lze efektivně zpříjemnit pobyt v interiéru, aniž by byl vyvolán pocit nepohody vlivem absolutního uzavření konstrukce za pomoci zcela těsných parozábran. Můžeme říci, že Climatizer Plus® ve své podstatě přirozeně „dýchá“.  Pokud dochází k přehřívání konstrukcí zejména v letním období, je tento izolant schopný akumulovat do sebe až dvojnásobné množství tepla ve srovnání s uměle vyráběnými izolanty. V případě horkého dne se valná část zbytkového tepla akumuluje postupně v izolaci, aniž by pronikla do interiéru. V noci se pak postupně izolace opět ochladí a je připravena na další horký den. V zimě naopak vyrovnává tepelnou pohodu v průběhu celého dne. To je citelně znát například u dřevostaveb nebo v obytném podkroví.   

Izolační materiál Climatizer Plus® je jako jediný již od roku 1994
držitelem známky – Ekologicky šetrný výrobek.
Jsme držiteli prestižní evropské certifikace natureplus® – označení je
evropskou alternativou k našemu označení Ekologicky šetrný výrobek.