Climaglass

 • Nízká objemová hmotnost
 • Nejvyšší reakce na oheň A1
 • Nízký difusní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
 • Dokonalé vyplnění všech detailů stavby
 • Zdravotně nezávadný výrobek
 • Libovolné aplikační tloušťky

Climaglass® – foukaná izolace – skelná vata

 

CLIMAGLASS – Y je foukaná izolace na bázi skelného vlákna, která má výborné tepelně technické vlastnosti. Přípona – Y je odvozena od žluté barvy produktu (anglicky yellow). Tato izolace je vyrobená metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. CLIMAGLASS – Y má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páru.


Základní vlastnosti

 • součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m.K
 • objemová hmotnost pro stropy – volné foukání: 25 – 34 kg/m3
 • objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: 25 – 60 kg/m3
 • reakce na oheň A1
 • index šíření plamene is = 0,00 mm/min
 • snadná propustnost pro vodní páru – μ = 1,1

Technický list je ke stažení na tomto odkazu – PDF – 668 KB.

Výrobek Climaglass-Y je určen pro stavební tepelné a akustické izolace vnějších i vnitřních konstrukcí, jako jsou šikmé střechy, podkroví, podlahy mezi trámy, dělicí stěny, podhledy atd. Aplikace se provádí za sucha za pomoci strojního zařízení a lze ji realizovat tzv. volným foukáním (například půdy) nebo častějším tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Climaglass-Y umožňuje izolovatbez spár a kvalitně izolovat i komplikovaná a těžko dostupná místa.

 

Aplikace je velmi pohodlná – nevznikají při ní žádné odřezky ani jiný odpad, foukání je rychlé a materiál se snadno přesouvá. Pokud je izolace aplikována do dutiny, je třeba přesně dodržet pokyny výrobce ohledně přesné objemové hmotnost. Při správné aplikaci se materiál ani po mnoha letech nesesedne.

Výhodami Climaglass-Y je nízká objemová hmotnost, nejvyšší třída reakce na oheň A1, nízký difusní odpor (již zmíněná snadná propustnost pro vodní páru), schopnost dokonale vyplnit prostor až do nejmenších detailů stavby a možnost aplikovat izolaci v libovolné tloušťce v rozmezí od 6 do 60 cm. Elastické vlákno navíc pohlcuje hluk. Uživatelé uvítají i speciální komprimované balení a zdravotní nezávadnost výrobku.